Cart
Custom content
<p>This is custom content</p>

Sociální sítě hrají v našich životech stále významnější roli. A to nejen v oblasti zábavy nebo sdílení informací. Významně také ovlivňují to, co, jak a kde nakupujeme. Přestože v ČR objednávání přímo prostřednictvím tohoto zdroje příliš netáhne, jsou sítě významným dodavatelem zákazníků pro e-shopy. Jak prostřednictvím klasické reklamy, tak i díky influencerům.

Aktivní filtry

Cílem ročníkové práce je analyzovat sociální sítě a jejich nástroje k propagaci internetového obchodu. Práce se především zaměřuje na Instagram, Youtube a Facebook. Praktická část popisuje, jak jednotlivé sociální sítě a jejich nástroje využívat pro dosažení nastavených cílů. Práce je především přínosná pro začínající internetové obchody.

Ročníková práce se zabývá problematikou reklamy na sociálních sítích. Má za cíl představit a ukázat reklamy na nejznámějších z nich. Dále posoudit vnímání a ovlivnění uživatelů pomocí těchto reklam. Výstupem marketingového výzkumu bude zjištění, jak jsou tyto reklamy uživateli sociálních sítí vnímány a nakolik ovlivňují jejich nákupní chování.

Ročníková práce se pojednává o problematice influencer marketingu. Teoretická část definuje marketing, internetový marketing a influencer marketing. Praktická část práce krátce popisuje eshop, na kterém je prováděna analýza, následně je zpracován dotazník, směřovaný lidem, kteří v minulosti na e-shopu nakoupili. Z vyhodnocených dat je utvořen závěr a vytvořeny návrhy a doporučení, pro další případné začlenění toho nástroje do marketingové komunikace firmy.

Ročníková práce se zaměřuje na roli a význam sociálních sítí vybrané firmy. Dále se bude věnovat podstatě marketingové komunikace a tomu, jak se s ní prolínají sociální sítě s aktuálními trendy, které v této práci také budou rozebrány. Hlavní částí práce je praktický výzkum, který představí návrh na kvalitnější a efektivnější využívání sociálních sítí vybrané firmy.

Ročníková práce zkoumá využití Facebooku v marketingové komunikaci firmy. Zaměřuje se na vliv sociálních sítí v marketingové komunikaci a na to, jak se sociální sítě dají využít. V teoretické části je práce zaměřena na online marketing a dále na jeho specifickou oblast, jako jsou sociální sítě. Návrh představuje marketingové komunikace s využitím Facebooku.

Ročníková práce se zaměřuje na vnímání marketingové komunikace a sociální sítě vybraného podniku. Teoretická část se soustředí na informace o marketingové komunikaci a sociálních sítích obecně. V praktické části je rozebírán podnik, jeho sociální sítě, jejich dosah a provedený výzkum formou dotazníku, zaměřený na marketingovou komunikaci na sociálních sítích vybraného podniku. Poté jsou navrhována možná zlepšení marketingové komunikace na sociálních sítí.

Ročníková práce se bude věnovat pozorováním sociálních sítí v marketingové komunikaci ve vybrané firmě. Teoretická část práce se zabývá významem marketingu, marketingové komunikace a sociálních sítí. Druhá část se zaměří se na to, jaký vliv mají sociální sítě vybrané společnosti Siweco s.r.o. na jejich zákazníky a sledující. V poslední kapitole bude popsán návrh řešení pro zlepšení jejich sociálních sítí. Cílem práce je zmapovat aktivitu a prezenci firmy na sociálních sítích. Identifikovat slabá a silná místa v online komunikaci firmy. Provést doporučení na případné zlepšení porovnáním s konkurencí.

PrestaShop

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Více info